Nu säljer jag Magnethealth

Written by: Lena Rosqvist Date of published: .

Magnettäcke

Magnettäcke

Nu säljer jag Magnethealth´s produkter! T.ex. paddar, boots, täcken mm och har även dessa produkter med mig ute på mina behandlingar för visning.

Beskrivning
Kvalitativt magnettäcke i slitstark nät-mesh med både magneter och FIR (far infrared/keramiska fibrer). 120 unipolära magneter, 1 000 Gauss/magnet.

Den keramiska textilen är 4-14 microns, långvågigt infrarött ljus.

Magnettäcke med frontspänne och bred, elastisk bukgjord med möjlighet till justering, kardborreband. Magneterna är strategiskt placerade fram på bägge bogar, längs hästens ryggrad på bägge sidor och ner över bägge länder.

Kan användas före och/eller efter träning.

Med täcket ingår elastiska bengjordar.

Magnettäcket kan tvättas i maskin, dropptorkas.

Färg: Svart med rött över magnetstripes och kantband i svart.

Artikel om täcket publicerat på Equipage.se>>

OBS! Tänk på att magnetprodukter har karens inom både trav- & ridsport.
Läs mer om karens på våra sidor om FAQ – djurprodukter>>

 

Forskning – Häst

SLU / Pilotstudier – Magnettäcke för häst

Vid tre olika tillfällen har SLU genomfört mätningar med sk. PPG (fotopletsysmografi):

 • på sövd häst (våren -06)
 • på vaken häst (mars och juni -08)

Blodflödet och blodflödesvariationer relaterade till blodtryck, registrerades vid första studien i tricepsmuskeln, i långa ryggmuskeln och i kruppans muskel samt i hud och direkt på benvävnad. Blodflödet i tricepsmuskulaturen registrerades då under applikation av magnettäcke (Magnet Health) och visade en hög blodflödesökning (ca. 33 %) under tiden täcket låg på. Efter det att täcket togs bort, sjönk blodflödet åter. Denna första pilotstudie var revolutionerande och gav intresse och grund från bl.a. Leg. Vet. Anna Edner, att genomföra ytterligare studier på SLU.

Värden från studie våren -06:

 

Mätningsnummer AC DC Kommentar
1 3,151 0,334 Efter 10 min
2 3,663 0,354 Efter 20 min
3 3,492 0,380 Efter 30 min. (ev.tillfällig nedgång före ny uppgång)
4 3,829 0,383 Efter 40 min
5 2,881 0,395 10 min. efter borttagning av magnettäcke.

Grundvärdet beräknades ligga på ca. 2,8, dvs. samma värde som efter avlägsning av magnettäcket. Vid jämförelse av grundvärde (2,8) och högst uppmätta värde (3,8), framkom ett ökat muskelblodflöde på ca. 33%.

Den 19 mars -08 gjordes nya mätningar med samma metod, dvs. PPG (fotopletsysmografi).

För att ännu en gång kontrollera mätmetoden, utfördes först mätningar på häst under anesti (nedsövd) precis som våren -06, för att sedan testas på vaken, uppbunden häst. Utrustningen fungerade perfekt och följande värden uppmättes:

Mätningar utförda ca. 2 cm ner i långa ryggmuskeln:

 • Magnettäcke (1 000 Gauss per magnet) / 20 minuter / Blodflöde = + 30%
 • Placebotäcke (täcke med magneter utan styrka, 0 Gauss) / 20 minuter / Blodflöde = +0%
 • Täcke med keramiska fibrer (Back on Track) / 20 minuter / Blodflöde = +- 0%

Den allra senaste studien från 10 juni är helt revolutionerande! Efter 55 minuter med magnettäcke, registrerades en markant ökning på hela 45%! Studien utfördes även denna gång i samarbete med Leg. Veterinär Anna Edner.

Samtliga blodflödesmätningarna har genomförts med sk. PPG (fotopletsysmografi) av Doc. Lars-Göran Lindberg, Linköpings Universitet.

Mätningar utförda ca. 2 cm ner i långa ryggmuskeln:

 • Placebotäcke / 55 minuter/ Blodflöde: +- 0%
 • Magnettäcke / 55 minuter / Blodflöde: + 45%
 • Täcke med keramiska fibrer (Back on Track) / 20 minuter / Blodflöde: +-0%

Vad är magnetprodukter bra för?

Att hästar, hundar och katter har en bra blodcirkulation är viktigt för att de ska må bra. Mycket goda resultat har uppnåtts vid hästar med ryggproblem, sen- och ledskador, spröda och spruckna hovar, olika typer av hälta, stressiga och nervösa hästar, transportsjuka och många, många fler problem och sjukdomar. När det gäller katt och hund har mycket goda resultat uppnåtts vid tex. artros.

Vad är Gauss?

Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss eller Tesla. Tesla kommer av Nikola Tesla (1856-1943). 1 Tesla T motsvarar 10 000 Gauss. Följaktligen är 200 Gauss detsamma som 20 mT (mikrotesla). För terapimagneter används oftast enheten Gauss. Magnetterapiprodukter har en styrka på ett par hundra Gauss till flera tusen. Som jämförelse är jordens naturliga magnetfält ca 1/2-1 Gauss och en vanlig kylskåpsmagnet ca 10 Gauss.

Finns det några biverkningar?

Generellt är bieffekterna minimala. Inledningsvis kan vissa djur bli lite oroliga. I de flesta fall är detta tills en anpassning av de magnetiska fälten etablerats. Om de skulle bli väldigt nervös eller stressad, bör man ta av magneten eller magneterna och åter sätta på vid ett senare tillfälle, under en kortare period inledningsvis. Detta för att successivt låta dem anpassa sig till det magnetiska fältet.

Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på när det gäller hästar?

 • Magnetprodukter för hästar är ej lämpligt till ston som är högdräktiga.
 • Använd inte magnetprodukter i kombination med liniment.
 • Använd inte magnetprodukter vid en ny, uppkommen skada (inom 3 dygn).
 • Använd inte magnetprodukter om hästen har en obehandlad infektion.
 • Om hästen står under medicinering, vg. rådgör med veterinär.
 • Magnetterapi är inte avsedd att ersätta traditionell veterinärvård, utan ska ses som en komplementär behandling.

Vilka användningsråd finns för häst?

Våra magnetprodukter är endast avsedda att användas när hästen står inne i sin box. De är inte lämpade att användas under någon form av rid- eller körträning, ej heller under vistelse i hage.

Vänj hästen successivt vid magnetprodukten, dvs. att det kan räcka med 20-30 min vid första användningstillfället. Du bör hålla din häst under uppsikt första gången den använder magnetprodukter, då den kan bli orolig. Dock är det vanligast att hästen blir lugn och avslappnad, ev. vill den lägga sig ned i boxen.

Magnetprodukten/-erna behöver inte sitta på hästen en hel dag/natt för att vara effektiv. (Vid studier har ökat blodflöde kunnat påvisas efter bara 40 min.)

Hästen bör ej använda magnetprodukter mer än 8-10 timmar/dygn.

Växelverkan med magnetprodukter, har uppmärksammats att vara en mkt. effektiv metod. Använd därför med fördel produkten under upprepade tillfällen för att uppnå optimal effekt.

Vg. beakta försiktighetsåtgärder enl. ovan.

Finns det någon karens för magnetprodukter?

TRAVSPORT
Texten i reglementet årgång 2005 lyder:
43§
På häst intagen i STC:s register eller häst som tränas och/eller tävlar i Sverige är följande åtgärder förbjudna:
-Behandling med all form av magnetterapi på tävlingsdagen inom ban- och stallområde.

RIDSPORT
Förtydliganden/ändringar i TR I Gemensamma bestämmelser (Gäller från 1 januari 2004)
Mom. 173:
– Behandling med el eller magnetutrustning är ej tillåten på tävlingsdagen, inom tävlingsområdet.

Är magnetterapi en helt ny alternativ behandling?

Användandet av magneter för att förbättra hälsan för människor och djur är absolut inget nytt. Magnetterapi har praktiserats i över 4000 år och fortfarande framkommer nya rön om fördelarna med och omfattningen av magnetterapi som en ofarlig, kompletterande metod för läkning. Vi är väl medvetna om behovet av luft, vatten och mat, men behovet av jord-magnetism blev definitivt bekräftat av NASA. Detta när de första astronauterna återvänt till jorden, svaga och urlakade.

Vad är elektromagnetiska fält om man jämför med magnetiska fält från permanenta läkemagneter?

Människor och djur har helt naturliga och nödvändiga elektromagnetiska fält, där varje cell har sin egen elektriska krets. När vi är friska har cellerna en naturlig laddning anpassat till jordens magnetfält. Konstgjorda elektromagnetiska apparaturer, radar, röntgen, kraftledningar etc., liknar våra egna magnetiska utströmningar. De onaturliga magnetiska fälten disorienterar och påverkar cellerna till att uppta sådana oförenliga fält, trots att vi underhåller oss med jordens naturliga magnetfält.

Magneter (som bl.a. påverkar blodcirkulationen genom järnhalten, som nämnt tidigare) ger en konstant elektromotorisk kraft, vilken är kompatibel med våra egna magnetiska fält. Vid kontakt med läkemagneter, effektiviseras strålningen och cellerna får hjälp med att komma tillbaka till en naturlig laddning i enhet med jordens naturliga magnetfält. Det ska klargöras, att magneter i sig själva inte läker, utan de stimulerar cellerna l bättre funktion och därmed självläkning!

Varför behöver djur magnetism?

Människor, växter och djur behöver magnetism för att överhuvudtaget kunna leva. Jordens egen magnetism har minskat med 50% under de senaste 500 åren, vilket innebär att både människor och djur utsätts för mindre jordmagnetism än tidigare. Detta är enligt modern japansk forskning en av orsakerna till att vi och djur i större utsträckning än tidigare drabbas av vissa sjukdomar och besvär. Det är här magnetbehandling kommer in som terapeutisk metod. Djur och växter visar en markant positiv förändring i kontakt med läkemagneter, vilket motsäger teorin om att det bara skulle handla om en sk. placebo-effekt.

Finns det någon statistik på om magnetterapi verkligen fungerar?

Magnetterapi har hjälpt vid ett otal fall där traditionell medicin inte fungerat. Forskning visar att 7 av 10 bir hjälpta av magneter, dvs. samma statistik som vid läkemedel, men beakta att det med magnetterapi inte finns några nämnvärda bieffekter jämfört med läkemedel (med undantag för det som nämnts tidigare, vg. se under biverkningar).