Equiterapi

Equiterapi är ett samlingsord för ett flertal olika alternativa behandlingsmetoder som används för att hjälpa hästar med störningar i rörelseapparaten.

Equiterapeuten arbetar med rehabilitering av hästar efter veterinärbehandling men också med friska och välmående hästar i förebyggande syfte.

Behandlingsformerna är desamma som de humanutbildade sjukgymnasternas, med skillnaden att de är anpassade efter hästen. Behandlingen syftar till att återställa funktionen i röelseapparaten genom mjukdelsbehandling och manipulationstekniker där terapeuten bland annat använder sig utav akupunktur, akupressur, massage, stretching och laser.

Equiterapeuterna informerar också hästägaren / tränaren om förebyggande åtgärder som minskar skaderisken såsom exempelvis träningsupplägg och friskvård.

Clinic i förebyggande vård och rehabilitering

Efter denna lilla equiterapeutiska introduktion vill jag gärna dela med mig om hur man själv som hästägare kanske kan upptäcka begynnande problem hos sin häst, att kunna se sin hästs svagheter exteriörmässigt och behjälpligt kunna förebygga dessa.

Man ska komma ihåg att hästen är ett flyktdjur, och att den använder sig av det enda den har nära fara hotar, sina ben. Det är hästens urinstinkter som gör sig gällande, då den försöker dölja sina skador så länge den bara kan, från den tid då den levde på stäppen och då vilddjur bevakade flocken för att kunna skilja ut det djur som verkade sjukt och svagt till föda. Hästen kompenserar sig så länge det är möjligt och lyckas oftast väldigt bra med det eftersom den har fyra ben. En häst som blir halt har oftast råkat ut för akut trauma eller en längre förslitning som den inte längre lyckats dölja och skadan kan ha varit på gång under lång tid.

Hur upptäcker man då i tid om hästen har ont i kroppen?

  • Lyssna framförallt på hästens små signaler att något är fel. Ridning: till ex. att den inte plötsligt vill galoppera i ex. vänster galopp. I hoppning; att den bara landar i höger galopp (tyngd på onda skyddar vänster sida ) och drar åt höger över hindret (ofta problem i höger bak), trampar om innan avstamp. Svårt att ställa; i till ex. vänster oftast på volt, skjuter över ryttaren till höger sida av ryggen (undviker belastning av vänster sida). I stallet: går hästen undan när du kommer med sadel & träns? Kolla utrustning! Bäddar vallar i boxen och backar upp på med mera.
  • Hur man palperar igenom hästen; fysikalisk testmetodik enklare variant. Ben, senor, böjning, rygg, nacke. Ömhet i Bracciocephalicus ensidigt.
  • Symmetri i muskulaturen; titta framifrån sida uppifrån bakifrån. Visa på kruppa muskulatur och gracilis muskulatur.
  • Sadelproblem; tappar muskulatur vid sidan av manken och ömhet, bullar bakom sadeln resårgjordens påverkan, bogfrihet.
  • Träna liksidighet på både häst och ryttare! Otroligt viktigt! Ställ dig själv framför en spegel och titta. Rida vänsterhänt ridna hästar! Du överför din oliksidighet på hästen precis som hästen gör på dig. Hästar som skjuter över ryttaren till vänster eller höger.
  • Lite om stretching; Kolla oliksidighet till exempel travökningar och olika motstånd vid böjning.